Breaking

नाला अरुंद प्रकरणी नगरसेवक भुषण वाघ यांच्या तक्रारीची दखल तर सदरप्रकरणी अनिल महाजन यांची देखील घेतली उडी

0
946

पाचोरा- शहरातील भुयारी पूल लगत असलेल्या सिटी सर्वे क्र 3321 ते 3336 च्या जागेवर भव्य व्यापारी संकुलचे काम सुरु आहे परंतु या सर्वे क्रमांकाच्या लगत ब्रिटिशकालीन नैसर्गिक नाला आहे.

परंतु या नैसर्गिक रित्या नाल्या लगत जे व्यापारी संकूल उभारले जात आहे त्या व्यापारी संकूल धारकांनी मंजुर असलेला शासकीय नियम अटी नुसार सदरचे व्यापारी संकूल उभारले जात देखील नाही परंतु त्यांच्या व्यापारी संकुलच्या स्वतःच्या मालकीच्या जागे शिवाय ब्रिटीश कालीन नैसार्गिक रित्या असलेल्या नाल्यात बदल करून

नैसर्गीक 18 फुटी नाल्यावर चारफुटाचा RCC ह्युम पाईप टाकून उर्वरित जागा बेकायदेशिर ताब्यात घेऊन त्याठिकाणी सुद्धा बांधकाम करीत असल्याची तक्रार दि 27 जुलै 2021 रोजी नगरसेवक भुषण दिलीप वाघ यांनी संपुर्ण VDO चित्रीकरण व फोटोसह मा.जिल्हाधिकारी साहेब याच्याकडे दिली होती

त्याची दखल सहाय्यक आयुक्त मा.श्री. सतिश दिघे यांनी घेऊन दि. 8 सप्टेबर 2021 रोजी पाचोरा न.पा.मा. मुख्याधिकारी यांना पत्र पाठवुन आवश्यकती कार्यवाही करून सदर प्रकरणी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल मा.जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठवणे बाबत सुचीत केले आहे. तद्नंतर मा. मुख्याधिकारी पाचोरा यांचा अहवाल प्राप्त झाल्या नंतर आवश्यक ती कायदेशिर कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचेही निर्देशित केले आहे.


याप्रकरणी राष्ट्रवादी कॉग्रेस पार्टीचे खडसे समर्थक तथा कृ.उ. बाजार समितीचे प्रशासक अनिल बा. महाजन यांनी देखील सदरची तक्रार 10 सप्टेबर रोजी पाचोरा न.पा.मुख्याधिकारी यांना दिली आहे. सदर प्रकरणी ध्येय न्युजचे संपादक संदीप महाजन यांनी देखील योग्य ती कागदपत्रे संकलीत करुन योग्य त्या ठिकाणी तक्रारी प्रसंगी मे. न्यायालयात देखील जाणार आहेत कारण हा ब्रीटीश कालीन नाला फक्त भुयारी मार्गालगत मर्यादीत समस्येचा नसुन जर हा नाला अरुंद झाला तर त्याचे परीणाम नुकताच चाळीसगाव परिसरात ढगफुटी झाल्यानंतर त्या पावसाचे पाणी शहरात घुसून जशी घरे व संसार उध्वस्त झाली तशी परिस्थिती गणेश कॉलनी, थेपडे नगर, गिरड रोड, आशिर्वाद ड्रीमसिटी,आशिर्वाद कॉटेज तसेच पुनगावरोड लगत दोघंही बाजुंना ज्या कॉलन्या -वत्या आहेत त्यांना त्याची झळ पोहचु शकते परिणाम भोगावा लागु शकतो.


म्हणुन याप्रकरणी अधिकृत माहीती व सत्यता जाणुन घेण्यासाठी न.पा. प्रशासनाशी संपर्क साधला असता अधिकृत सत्य माहीती उपलब्ध होऊ शकली नाही शिवाय याप्रकरणी सदरच्या नाल्यालगत जे व्यापारी संकुल उभारले जात आहे त्यांचा त्याच्याशी संबध आहे त्या प्रमुख व्यक्तीनी ध्येय न्युज कॅमेऱ्या समोर येऊन पुराव्यासह आपले योग्य ते म्हणणे मांडावे यासाठी ध्येय न्युज व्यापारी संकल उभारणी करणाऱ्यांना सुद्धा आमंत्रीत करीत आहे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here