Breaking

*जिल्हा महिला व बालविकास *विभागातर्फे*
प्राथमिक गुणवत्ता यादी प्रसिध्द-9 डिसे.पावेतो हरकतीची मुदत

0

जळगाव- जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित विशेष दत्तकगृह, शिशुगृह, जळगाव येथील कंत्राटी पद भरतीकरीता उमेदवारांचे अर्ज मागविण्यात आले होते. प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी करून पात्र उमेदवारांची प्राथमिक गुणवत्ता यादी शासनाच्या Jalgaon.nic.in या संकेतस्थळावर व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयातील दर्शनीय भागात देखील प्रकाशित करण्यात आली आहे.

ज्या उमेदवारांनी या पद भरतीसाठी अर्ज केलेले आहेत व ज्यांना या अर्जांवर हरकत घ्यावयाची आहे, अशा उमेदवारांनी E-mail [email protected] अथवा प्रत्यक्ष जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, दुसरा मजला, आकाशवाणी केंद्राजवळ, जळगाव या कार्यालयात 9 डिसेंबर 2021 पर्यंत शासकीय सुटीचे दिवस वगळून लेखी हरकती नोंदवाव्यात.

या कालावधिनत प्राप्त झाल्या लेखी हरकत विचार करण्यात येनर नाही याची नोंद घ्यावी। सदरची भरती प्रक्रिया ही प्राप्त गुणनाच्या आधारे और पारदर्शक पध्दतीने पार पडनर आहे। बलिया कुणीही अमिषाला बडी पडू महिला, असे आवाहन जिल्हा व बाल विकास अधिकारी डॉ. वनिता सोनगत यनी प्रसिध्दस दिल्ल्या राज्यपालीय पत्रकान्वये केले आहे।
00000

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here